08/12/2014 | 0

Bộ Tư Pháp công bố hướng dẫn mới

Bộ Tư Pháp công bố hướng dẫn mới

Alexandria, Virginia. (Reuters) – Chính quyền của Tổng Thống Obama chính thức công bố những giới hạn đối với việc phân biệt chủng tộc trong lúc phân tích tiểu sử vụ án của cơ quan công lực.

Tuy nhiên những qui định mới sẽ không bao gồm các sở cảnh sát địa phương, hiện đang bị chỉ trích mạnh mẽ trong những tháng gần đây về các áo buộc cảnh sát phân biệt chủng tộc đối với các nghi can. Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder mở rộng các qui định của Bộ Tư Pháp đối với việc phân tích tiểu sử vụ án với thành kiến về chủng tộc để ngăn chặn các nhân viên FBI xem xét giới tính, nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuynh hướng giới tánh và bản sắc giới tánh, ngoài việc phân biệt chủng tộc khi điều tra vụ án. Lần đầu tiên bộ cũng cấm phân tích tiểu sử mang tính chủng tộc trong các vụ án an ninh quốc gia. Ông Holder đã sửa đổi chính sách đối với các nhân viên công lực tiểu bang và địa phương, trong khi họ tham gia với lực lượng công lực liên bang. Tuy nhiên chính sách trên được chỉ được coi như là hướng dẫn cho cảnh sát của các sở cảnh sát địa phương và tiểu bang.

Một viên chức của bộ Tư Pháp cho biết mục tiêu của các cơ quan công lực liên bang là làm gương cho các qui định mới, cung cấp cho các cơ quan tiểu bang và địa phương. (Nguyên Trân)