30/07/2021 | 11

Bộ Tư Pháp cho biết Sở Thuế Vụ (IRS) phải gởi bản thuế của ông Trump cho Quốc Hội

Bộ Tư Pháp cho biết Sở Thuế Vụ (IRS) phải gởi bản thuế của ông Trump cho Quốc Hội

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ)cho biết hôm thứ Sáu, bản khai thuế thu nhập của cựu Tổng thống Donald Trump phải được sở thuế vụ IRS công bố cho Quốc hội.

Văn phòng Cố vấn Pháp lý của DOJ cho biết rằng Ủy ban House Ways and Means Committee do đảng Dân chủ lãnh đạo đã đưa ra yêu cầu với mục đích xem các bản khai thuế của Trump một cách hợp pháp, với mục tiêu đã nêu là đánh giá cách IRS kiểm tra các bản khai thuế của các tổng thống.

Theo luật liên bang, các ủy ban liên quan đến thuế của Quốc hội có “quyền” lấy thông tin về người nộp thuế từ Bộ Tài chính, công ty mẹ của IRS. Quyết định được đưa ra sau hơn một năm khi tối cao phá viện Hoa Kỳ cho biết rằng các bản khai thuế của ông Trump và các hồ sơ tài chính khác phải được giao nộp cho cho Biện lý quận Manhattan Cyrus Vance Jr., vì trát tòa được đưa ra như một phần của cuộc điều tra hình sự.

Ông Trump đã phá vỡ tiền lệ hàng thập niên vừa là ứng cử viên tổng thống vừa là tổng thống bằng cách từ chối tự nguyện công bố bản khai thuế thu nhập của mình. Ông đã tuyên bố rằng bản thuế của ông đang được IRS kiểm toán như một lời biện minh cho việc không tiết lộ bản thuế.  Nhưng không luật nào cấm việc người nộp thuế tiết lộ bản thuế của họ cho công chúng ngay cả khi bản thuế đó đang được kiểm toán.