10/03/2014 | 0

Bộ Tư Pháp cam kết giảm tử vong vì xài ma túy quá liều

Bộ Tư Pháp cam kết giảm tử vong vì xài ma túy quá liều

Washington, DC. (CBS)
Bộ Trưởng Tư Pháp, Eric Holder, nói rằng, những trường hợp tử vong vì sử dụng heroin và các loại thuốc giảm đau theo toa quá liều đã trở thành một cuộc khủng hoảng y tế cần được báo động khẩn cấp.
Trong bài diễn văn hàng tuần, ông Holder cam kết rằng Bộ Tư Pháp sẽ mở cuộc ngăn chặn tình trạng này, thông qua việc kết hợp với các cơ quan công lực và cơ quan y tế điều trị. Ông Holder cũng khuyến cáo các cơ quan công lực mở các cuộc huấn luyện và trang bị cho nhân viên thuốc tẩy độc cấp thời để cấp cứu các nạn nhân, được gọi là Naloxone.
Ông Holder nhấn mạnh rằng từ năm 2006 cho tới năm 2010, các trường hợp tử vong vì sử dụng heroin quá liều tăng 45%. Theo ông, khi phải đối phó với nạn lạm dụng chất kích thích, cơ quan thẩm quyền cần phải tập trung chú ý tới những loại thuốc nguy hiểm nhất.
Hiện nay, một số chất còn độc hại hơn là thuốc phiện và heroin theo toa. Một lần nữa, ông Holder nhắc nhở lực lượng nhân viên cấp cứu tới hiện trường với thuốc Naloxone mang theo bên mình. Khi được chích vào cơ thể một cách nhanh chóng, Naloxone ngay lập tức giúp có thể cứu sống nạn nhân dùng heroin hoặc thuốc phiện quá liều.
Mười bảy tiểu bang và District of Columbia đã sửa luật để tăng cường khả năng sử dụng thuốc Naloxone. Đã có hơn 10,000 trường hợp dùng thuốc quá liều được các nhân viên công lực cứu sống kể từ năm 2001 cho đến nay. – M. Đức