15/02/2014 | 1

Bộ Tư Pháp ban nhiều quyền hơn cho các cặp vợ chồng đồng tính

Bộ Tư Pháp ban nhiều quyền hơn cho các cặp vợ chồng đồng tính

Tin New York, New York (Reuters)
Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder cho biết, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ có thể sẽ mở rộng một số quyền căn bản để mang lại lợi ích nhiều hơn cho các cặp vợ chồng đồng tính, chẳng hạn như chấp nhận quyền hợp pháp để họ không phải làm chứng chống lại nhau trong các vụ án dân sự và hình sự.

Sự thay đổi này được xác lập để tiếp tục thúc đẩy quyền của người đồng tính tại Hoa Kỳ, sau khi Tối Cao Pháp Viện phán quyết vào năm ngoái rằng, chính quyền liên bang không thể bác bỏ việc công nhận hôn nhân đồng tính tại các tiểu bang cho phép. Hôn nhân đồng tính hiện chỉ được công nhận tại 17 trong số 50 tiểu bang toàn Hoa Kỳ, cũng như tại District of Colombia.

Ngoài ra, ông Holder cho biết, có thể có luật xác lập các cơ sở pháp lý của các cặp vợ chồng đồng tính, giống như các cặp vợ chồng khác giới trong nhiều lãnh vực khác, chẳng hạn như giới hạn nợ trong thủ tục khai phá sản và việc cho phép thăm viếng tại nhà tù liên bang.

Ông Holder thông báo như trên trong bài diễn văn đọc tại một cuộc họp của Tổ chức Chiến Dịch Nhân Quyền, một tổ chức vận động hành lang cho quyền đồng tính.

Tháng 6 năm ngoái, Tối Cao Pháp Viện bãi bỏ một phần của đạo luật liên bang có từ năm 1996, mang tên Luật Bảo Vệ Hôn Nhân. Luật này cấm chính phủ liên bang chấp nhận hôn nhân đồng tính. Kể từ đó, chính quyền của Tổng Thống Obama đã tích cực thực hiện phán quyết trong nhiều lãnh vực, chẳng hạn như phúc lợi di trú và nhân viên liên bang.

Hằng Nguyễn