26/03/2022 | 52

Bộ Trưởng Tư Pháp Texas tuyên bố học khu Austin phạm luật tiểu bang vì ăn mừng tuần lễ Pride Week

Bộ Trưởng Tư Pháp Texas tuyên bố học khu Austin phạm luật tiểu bang vì ăn mừng tuần lễ Pride Week

Tuần này, ông Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp Texas, tuyên bố lễ kỷ niệm Pride Week hàng năm ở các trường học ở Austin đã vi phạm luật của tiểu bang, đánh dấu hành động mới nhất của tiểu bang này nhằm chống lại quyền LGBTQ.

Theo NPR, mỗi năm Học khu Austin có kế hoạch tổ chức một loạt các sự kiện để kỷ niệm các học sinh LGBTQIA +, nêu bật “cam kết của học khu trong việc tạo ra một môi trường an toàn, hỗ trợ và hòa nhập.” Các sự kiện năm nay bắt đầu từ thứ Hai (ngày 21 tháng 3) và lên đến cao điểm vào thứ Bảy (ngày 26 tháng 3) với một bữa tiệc mang tên “PRIDE OUT!”.

Mỗi ngày trong tuần sẽ có chủ đề riêng, bao gồm học hỏi về quyền của cộng đồng LGBTQ, cách bày tỏ thông điệp, và lịch sử LGBTQ. Các sự kiện này phù hợp với Tuần lễ nâng cao nhận thức về sức khỏe LGBTQ quốc gia. Nhưng vào thứ Ba (ngày 22 tháng 3), ông Paxton đã gửi một lá thư cho bà Stephanie Elizalde, giám đốc Học khu Austin, khẳng định rằng Cơ quan Lập pháp Texas đã nói rõ rằng phụ huynh là người chịu trách nhiệm giáo dục giới tính, chứ không phải học khu.

Ông Paxton cho biết học khu phải được sự cho phép của phụ huynh trước khi bất kỳ học sinh nào được hướng dẫn về giới tính. Bên cạnh đó, vị bộ trưởng nói rằng phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại chống lại học khu. Đến thứ Năm (ngày 24 tháng 3), bà Elizalde đưa ra tuyên bố cho biết các sự kiện Pride Week vẫn sẽ tiếp tục như đã định cho đến hết tuần.

 

TAGS: lgbtq