23/03/2019 | 1

Bộ trưởng Tư pháp cân nhắc việc công bố báo cáo của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller

Bộ trưởng Tư pháp cân nhắc việc công bố báo cáo của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller

Ông William Barr - Ảnh: Reuters

Washington, DC – Theo tin từ Reuters, Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller đã đệ trình báo cáo về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử năm 2016. Giờ đây, Bộ trưởng Tư pháp William Barr phải quyết định việc công bố bao nhiêu thông tin trong bản báo cáo này. Theo quy định điều chỉnh của Bộ Tư pháp được thông qua vào năm 1999, ông Barr sẽ toàn quyền quyết định số lượng thông tin cung cấp cho Quốc hội và công chúng.

Sau đây là lời giải thích về các quy tắc mà ông Barr phải tuân theo, và những áp lực chính trị mà ông phải đối mặt khi quyết định tiết lộ kết quả điều tra của ông Mueller. Theo quy định, ông Barr có thể công bố một phần hoặc toàn bộ bản báo cáo, trong trường hợp đây là mối quan tâm của công chúng. Bên cạnh đó, ông Barr phải thông báo cho người đứng đầu hai đảng tại Hạ viện và Ủy ban Tư pháp Thượng viện, rằng cuộc điều tra đã kết thúc. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp phải tổng hợp báo cáo để gửi cho Quốc hội, kèm theo bản liệt kê các hành động và lý do thực hiện hành động này trong quá trình điều tra.

Tại thời điểm này, ông Barr sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý, như bảo mật lời khai của bồi thẩm đoàn, bảo vệ thông tin mật, cũng như các lý do tại sao một số cá nhân không bị truy tố. Ngoài ra, một số đảng viên Dân Chủ lo lắng rằng ông Barr sẽ bảo vệ Tổng thống Trump, và che giấu một phần bản báo cáo. Trái lại, ông Barr có thể chịu sức ép từ Tổng thống để che giấu thông tin gây tổn hại, đồng thời công bố các thông tin giúp miễn tội cho Tổng thống.

Trong trường hợp ông Barr từ chối cung cấp toàn văn báo cáo, đảng Dân Chủ ở Hạ viện có thể gửi trát yêu cầu bản báo cáo, và triệu tập ông Mueller, hoặc khởi kiện nếu cần thiết. Trước đó, Hạ viện từng thông qua nghị quyết thúc giục ông Barr công khai toàn bộ báo cáo, với tỷ lệ ủng hộ tuyệt đối 420-0. (Mộc Miên)