11/03/2018 | 0

Bộ Trưởng Tư Pháp: các “nhà hoạt động- thẩm phán” đang vượt quyền hạn

Bộ Trưởng Tư Pháp: các “nhà hoạt động- thẩm phán” đang vượt quyền hạn

Washington, DC. (Reuters) – Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions chỉ trích ngạch pháp lý của chính phủ liên bang đã đóng băng nhiều lệnh hành pháp của Tổng Thống Donald Trump, bao gồm lệnh cấm du hành và tài trợ cho các thành phố trú ẩn.

Người đứng đầu ngành thực thi pháp luật nói với nhóm bảo thủ pháp lý Hội Federalist rằng, tất cả các tòa án đều có quyền quyết định các trường hợp cụ thể và các vụ tranh cãi, nhưng họ không nên có ý kiến trong vấn đề chính sách. Các ngạch chịu trách nhiệm trực tiếp với người dân cần phải cho họ sự tôn trọng đúng mức.

Ông Sessions nói các lệnh của tòa án liên bang trên toàn quốc đã đi quá quyền tư pháp của ngành lập pháp và hành pháp. Các lệnh cấm trên toàn quốc là phán quyết của tòa, cấm chính phủ liên bang thực thi những luật pháp chống lại bất kỳ ai trong nước trước khi xét xử, bao gồm cả những người không phải là bên nào trong một vụ kiện.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng năm ngoái, lệnh hành pháp của Tổng Thống Trump đã áp đặt 22 lệnh cấm, bao gồm lệnh cấm du hành năm 2017. Ngoài ra, quyết định của ông Trump để cắt tài trợ cho các thành phố trú ẩn, khôi phục lệnh cấm quân nhân chuyển giới, và thay đổi yêu cầu bảo hiểm tránh tai của Obamacare đã bị các lệnh tòa án ngăn chặn. Cần sa bị luật liên bang cấm, nhưng hợp pháp tại một số tiểu bang. (Nguyên Trân)