30/10/2016 | 0

Bộ trưởng Tư Pháp bất đồng với FBI về việc email bà Clinton

Bộ trưởng Tư Pháp bất đồng với FBI về việc email bà Clinton

Washington, DC. (CBS) – Bộ Trưởng Tư Pháp Loretta Lynch bất đồng với quyết định của giám đốc FBI James Comey để gởi thư thông báo với Quốc Hội về những phát triển mới trong vụ điều tra máy chủ email cá nhân của bà Hillary Clinton.

Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với CBS News rằng bà Lynch khuyến khích giám đốc FBI tuân theo thực hành lâu đời là không bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra. Mặc dù hai người không nói chuyện trực tiếp, bộ trưởng Tư Pháp làm rõ quan điểm với ông Comey. Quyết định của ông Comey để xem xét email mới khiến ông độc lập với sếp của mình là bộ trưởng Tư Pháp.

Năm 2012, văn phòng bộ trưởng Tư Pháp, lúc đó do ông Eric Holder dẫn đầu, gởi một bản ghi nhớ cho toàn bộ, bao gồm hướng dẫn về việc đưa ra những thông báo gần với cuộc bầu cử. Bản ghi nhớ cảnh báo nhân viên bộ Tư Pháp phải đặc biệt nhậy cảm với việc bảo vệ danh tiếng của bộ là công bằng, trung lập và phi đảng phái. Hôm Thứ Sáu, không lâu sau khi gởi thư tới tám chủ tịch ủy ban thuộc đảng Cộng Hòa của Hạ Viện và Thượng Viện, trong một email gởi cho nhân viên FBI, ông Comey bảo vệ quyết định thông báo về phát triển mới nhất trong việc điều tra.

Giám đốc FBI nói ông không muốn lại ra một ấn tượng sai lầm, nhưng ông thừa nhận rủi ro trong việc thông báo cho Quốc Hội. (Nguyên Trân)