14/03/2019 | 3

Bộ trưởng Thương mại điều trần về câu hỏi quốc tịch trong bản thống kê dân số

Bộ trưởng Thương mại điều trần về câu hỏi quốc tịch trong bản thống kê dân số

Ông Wilbur Ross - Ảnh: Reuters

Washington DC – Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross vào thứ Năm (14 tháng 3) đã nói với các nhà lập pháp rằng, ông đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê dân số Hoa Kỳ 2020 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp nhằm thu được các dữ liệu chính xác hơn, giúp thực hiện tốt hơn đạo luật Voting Rights Acts, tức Luật quyền bầu cử.

Trong văn bản điều trần, ông Ross nói với Ủy ban Giám sát và Cải tổ của Hạ Viện rằng, việc thu được thông tin đầy đủ và chính xác, nhằm xác định các công dân đủ tuổi bầu cử và thực hiện luật Voting Rights Act, là mục đích hợp pháp của chính phủ. Ông Ross tin rằng, mục tiêu này quan trọng hơn so với khả năng về việc tỷ lệ người tham gia thống kê dân số có thể giảm, vì e ngại câu hỏi quốc tịch. Bộ trưởng thương mại cũng cho biết Bộ Tư pháp đang thu thập dữ liệu công dân để sử dụng trong việc bảo đảm thi hành luật Voting Rights Act.

Vào tháng 3, 2018, Bộ Thương mại thông báo bản thống kê dân số 2020 sẽ có thêm câu hỏi về quốc tịch. Nhiều tổ chức cho rằng câu hỏi này sẽ gây sợ hãi cho những người không phải là công dân, khiến họ không tham gia thống kê, dẫn đến việc đếm thiếu dân cư tại các cộng đồng thiểu số, khiến các khu vực này mất ghế tại Hạ Viện và bị giảm tiền tài trợ liên bang.

Các nhóm chỉ trích đã khởi kiện để yêu cầu chính phủ không được thêm câu hỏi quốc tịch trong bản thống kê dân số, và vấn đề này đang được xem xét bởi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. (Ngô Bảo)