24/04/2019 | 0

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin không giao nộp bản khai thuế của Tổng thống trump theo đúng thời hạn

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin không giao nộp bản khai thuế của Tổng thống trump theo đúng thời hạn

Ông Steven Mnuchin - Ảnh: Reuters

Washington, DC – Vào hôm thứ Ba (23 tháng 4), Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Steven Mnuchin cho biết ông không thể tuân theo yêu cầu của Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện, trong việc giao nộp bản khai thuế của Tổng thống Donald Trump. Ông Mnuchin khẳng định ông sẽ giao nộp bản khai thuế, khi việc này được xác định là phù hợp với pháp luật.

Trong một lá thư gửi cho dân biểu Richard Neal – chủ tịch Ủy ban Tài Chính và Thuế Vụ Hạ Viện – ông Mnuchin nói rằng ông dự kiến sẽ có câu trả lời cho yêu cầu của Ủy ban vào ngày 6 tháng 5 tới đây, sau khi ông tham vấn ý kiến của Bộ Tư pháp.

Trước đó, Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ Viện đưa ra thời hạn là 5 giờ chiều ngày thứ Ba để Sở Thuế vụ giao nộp bản khai thuế của Tổng thống Donald Trump. (Mộc Miên)