20/01/2016 | 0

Bộ trưởng Tài Chánh kêu gọi Quốc Hội hành động

Bộ trưởng Tài Chánh kêu gọi Quốc Hội hành động

Washington, DC. (Reuters) – Bộ Trưởng Tài Chánh Jack Lew tuyên bố, mặc dù chính phủ Obama sẵn sàng làm mọi việc để có thể giúp đỡ Puerto Rico, chỉ có Quốc Hội mới có thể thực hiện thay đổi thực sự có hiệu quả.

Ông Jack Lew đưa ra nhận xét trên tại San Juan, sau khi gặp mặt thống đốc đảo Alejandro Garcia Padilla. Tuần trước, ông Lew kêu gọi Quốc Hội nhanh chóng thông qua dự luật vào cuối tháng 3 để giúp đảo, đang phải vật lộn với món nợ 70 tỷ Mỹ kim. Ông kêu gọi một dự luật, cho phép Puerto Rico tái cơ cấu các khoản nợ, kết hợp với việc giám sát tài chánh độc lập. Puerto Rico bắt đầu không trả nợ được một trái phiếu mà họ đã phát hành và đang đàm phán với các chủ nợ để tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên Puerto Rico đang phải đối mặt với vụ kiện từ các nhà bảo hiểm trái phiếu. Việc gia hạn phá sản theo chương 9 cho Puerto Rico được đem ra bàn cãi từ lâu. Đảng Cộng Hòa thường ủng hộ các đề nghị, nhưng một số thành viên đảng Cộng Hòa tỏ ra hoài nghi. Bộ Trưởng Tài Chánh Jack Lew cho rằng không có con đường thoát ra khỏi phá sản và tăng trưởng trở lại, chỉ trừ khi các chủ nợ hy sinh để Puerto Rico tái cơ cấu có trật tự.

Ông tái khẳng định tuyên bố sẽ không có việc liên bang cứu trợ Puerto Rico. Một giải pháp luật pháp cũng có thể thành lập một ủy ban kiểm soát Puerto Rico. Ông Lew cho rằng bất kỳ sự giám sát nào cũng phải được thực hiện một cách tôn trọng hệ thống tự trị của Puerto Rico. (Nguyên Trân)