03/02/2014 | 0

Bộ Trưởng Tài Chánh Jack Lew: Tình Trạng Hoa Kỳ Không Thể Trả Nợ Đến Nhanh Hơn

Bộ Trưởng Tài Chánh Jack Lew: Tình Trạng Hoa Kỳ Không Thể Trả Nợ Đến Nhanh Hơn

Tin Washington, DC (Reuters)
Chính quyền Hoa kỳ cảnh báo: những món nợ quốc gia và nghĩa vụ chi trả khác có thể bắt đầu không trả được rất sớm, sau khi không thể mượn nợ thêm được vì đã đụng giới hạn nợ công.
Hoa Kỳ dự trù tăng giới hạn nợ vào cuối tuần này, và Bộ Trưởng Tài Chánh Jack Lew cho biết: chính phủ có thể sử dụng các biện pháp kế toán để hoạt động dưới giới hạn mới cho tới cuối tháng 2. Tuy nhiên, một khi các biện pháp đó cạn kiệt, chính phủ sẽ chi tiêu số tiền còn lại nhanh hơn so với những thời gian khác trong năm, bởi vì Bộ Tài Chánh sẽ phải hoàn thuế.
Giới hạn nợ luôn là nguyên nhân gây xung đột tại Washington, khi Quốc Hội tranh cãi về biện pháp để đưa tài chánh của quốc gia vào tình trạng ổn định hơn.
Ông Lew cho biết: không rõ liệu Washington cần phải giải quyết vấn đề tài chánh dài hạn trong năm nay hay không, bởi vì họ đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm thâm hụt liên bang. Nhưng sau khi ngân sách cạn kiệt, chính phủ có thể bắt đầu không trả được nợ và các nghĩa vụ khác, chẳng hạn như tiền An Sinh Xã Hội.
Nhiều kinh tế gia cho rằng: việc Hoa Kỳ không trả được nợ có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chánh và thậm chí có thể là một cuộc suy thoái kinh tế.

Nguyên Trân