16/02/2017 | 0

Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis kêu gọi thành viên Nato tăng chi tiêu quốc phòng

Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis kêu gọi thành viên Nato tăng chi tiêu quốc phòng

 

Brussels, Bỉ. (Reuters) – Hôm 15/02, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Mattis đưa ra một tối hậu thư cho NATO, nói rằng các đồng minh phải bắt đầu tăng chi tiêu quốc phòng vào cuối năm nay. Nếu không, chính phủ ông Trump sẽ giảm bớt cam kết đối với họ.

Tuy nhiên, ông Mattis không cho biết Hoa Kỳ sẽ làm gì nếu thành viên NATO vẫn không đóng góp phần của họ. Lặp lại một yêu cầu mà ông Trump thường xuyên lên tiếng, bộ trưởng Mattis nói rằng trong năm nay, NATO phải chấp nhận một kế hoạch, định ngày để chính phủ các nước thành viên đóng góp 2% tổng sản phẩm quốc nội vào quỹ tài trợ quân sự. Bộ trưởng Mattis gọi đó là một yêu cầu công bằng, dựa trên thực tế chính trị ở Washington. Ông nói với 27 vị bộ trưởng quốc phòng của liên minh NATO rằng, người Mỹ đóng thuế không muốn gánh mãi sự bất công trong việc bảo vệ giá trị Tây phương. Người Mỹ không thể chăm sóc trẻ em Tây phương nhiều hơn chính phủ của nước họ.

Ông Mattis chứng minh lý lẽ trên bằng cách nhắc lạc mối đe dọa từ nước Nga. Ông nhấn mạnh việc Nga sáp nhập Crimea của Ukraine, việc phiến quân ISIS đang kiểm soát nhiều khu vực của Iraq và Syria, nói rằng nhiều thành viên NATO vẫn xem như không có điều gì xảy ra. Ông đe dọa nếu thành viên NATO không đóng góp đủ phần của họ vào quỹ, Hoa Kỳ sẽ không điều động binh sĩ để đáp lại lời kêu cứu của NATO. (Mai Đức)