06/02/2018 | 0

Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis: bế tắc ngân sách làm tổn thương tinh thần binh sĩ

Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis: bế tắc ngân sách làm tổn thương tinh thần binh sĩ

Washington DC. (Reuters) – Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis cáo buộc Quốc Hội không thực hiện trách nhiệm hiến pháp cơ bản để tài trợ cho quân đội.

Bộ Trưởng Mattis đưa ra cáo buộc tại buổi họp tại Washington DC sáng nay 6 tháng 2, đồng thời nói với các nhà lập pháp rằng tình trạng bế tắc ngân sách của họ không những làm tổn thương tinh thần binh sĩ, mà còn làm giảm bớt ưu thế của Hoa Kỳ đối với kẻ thù.

Ông Mattis nói chức vụ của ông chỉ là một bộ trưởng, không có nhiều quyền hạn bằng Quốc Hội, cũng không thể quan tâm tới quân đội Hoa Kỳ nhiều hơn so với thẩm quyền của Quốc Hội. Ông khẳng định Quốc Hội là cơ quan duy nhất có thẩm quyền Hiến Pháp để nâng cao tinh thần và hỗ trợ vật chất cho các binh chủng của quân lực Hoa Kỳ, cũng như cung cấp và duy trì binh chủng Hải Quân.

Bộ Trưởng Mattis có mặt tại Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát, trong khi cơ quan này chuẩn bị cho buổi bỏ phiếu vào tối nay, để thông qua một dự luật tài trợ ngắn hạn khác cho chính phủ, nhằm giúp chính phủ tiếp tục hoạt động cho tới ngày 23 tháng 3. Nhưng theo người đứng đầu Ngũ Giác Đài, dự luật này ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ nhận được sự tài trợ mà họ đang rất cần, để tối tân hóa cũng như tăng cường sức mạnh cho các binh chủng.

Ông Mattis nói nếu Quốc Hội muốn Ngũ Giác Đài thực hiện chiến lược quốc phòng theo yêu cầu của chính phủ, Quốc Hội nên thông qua dự luật chi tiêu này. (Mai Đức)