02/05/2014 | 0

Bộ trưởng quốc phòng giới thiệu thủ tục mới trước tấn công tình dục quân đội

Bộ trưởng quốc phòng giới thiệu thủ tục mới trước tấn công tình dục quân đội

Arlington, Virginia. (Reuters) – Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel vừa có bài phát biểu tại Ngũ Giác Đài, giới thiệu chính sách và thủ tục mới để ứng phó với những cáo buộc tấn công tình dục trong quân đội.
Trong một nghiên cứu hàng năm được Quốc Hội ủy quyền, Bộ Quốc phòng phát hiện các báo cáo về tấn công tình dục trong lực lượng vũ trang năm 2013 tăng 50% so với một năm trước.
Theo ông Hagel, mức tăng này phản ảnh một sự tự tin ngày càng phát triển trong hệ thống chứ không phải các cuộc tấn công bạo lực tăng lên.
Phối hợp với Cơ quan Điều tra Liên bang FBI, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC và các tổ chức giáo dục bậc cao hơn, Bộ Quốc phòng thay đổi phương pháp báo cáo các cuộc tấn công, cho nạn nhân thêm nhiều lựa chọn cho cách giải quyết.
Với 25% nạn nhân chọn cách mà quân đội gọi là báo cáo hạn chế, các binh sĩ được cung cấp một phương pháp bí mật để báo cáo tấn công tình dục và quấy rối, cho phép họ được điều trị mà không bị điều tra công khai.
Ông Hagel nói phương pháp báo cáo và phòng ngừa mới về tấn công tình dục sẽ được cập nhật mỗi 2 năm, sẽ giúp giảm tần số tấn công tình dục, khuyến khích các nạn nhân đặc biệt là nạn nhân nam giới, bước lên với các cáo buộc để họ có thể được điều trị. (B. Nga)