18/02/2015 | 1

Bộ trưởng Nội An kêu gọi tài trợ

Bộ trưởng Nội An kêu gọi tài trợ

Washington, DC. (CBS) – Chỉ 9 ngày nữa là ngân sách của Bộ Nội An cạn kiệt, Bộ Trưởng Jeh Johnson đang tận dụng mọi khả năng có thể để kêu gọi tài trợ.

Nói chuyện tại Hội Nghị Chống Chủ Nghĩa Cực Đoan Bạo Lực tại Tòa Bạch Ốc, bộ trưởng cảnh báo rằng không thông qua được một dự luật phân bổ ngân sách cho bộ Nội An có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Ông Johnson cho biết không tài trợ cho bộ Nội An có thể tác động đáng kể tới an ninh biên giới, thực thi các khuyến nghị quan trọng từ một cuộc đánh giá độc lập của Sở Mật Vụ, và tăng cường an ninh cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống vào năm 2016. Theo ông Johnson, bộ có thể thực hiện một số việc mà ủy ban độc lập đã khuyến cáo cho sở Mật Vụ.

Thiếu ngân sách, bộ không thể mướn thêm nhân viên cho cuộc vận động tranh cử tổng thống sắp tới, không có ngân sách cho các chương trình tài trợ phi thảm họa mới, không thể tài trợ cho cơ quan công lực địa phương và tiểu bang. Ông Johnson kêu gọi tài trợ hoàn toàn cho bộ Nội An. Bộ Trưởng nhấn mạnh rằng trong chuyến đi gần đây của ông tới Phoenix để giám sát việc chuẩn bị an ninh cho trận Superbowl, ông được thông báo rằng công nghệ thông tin và giám sát đã được bộ của ông tài trợ. (Nguyên Trân)