21/11/2013 | 0

BỘ TRƯỞNG NHÌN NHẬN NÔNG NGHIỆP SUY GIẢM, NÔNG DÂN KHÓ KHĂN

BỘ TRƯỞNG NHÌN NHẬN NÔNG NGHIỆP SUY GIẢM, NÔNG DÂN KHÓ KHĂN

Tin Hà Nội – Trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Cộng sản Việt Nam là Cao Đức Phát nhìn nhận tăng trưởng nông nghiệp suy giảm, đời sống nông dân khó khăn. Tuy vậy Bộ trưởng đã không đưa ra được những nguyên nhân cụ thể, cũng như giải pháp cho tình trạng này. Các đại biểu Quốc hội lo ngại về sự kiện, nông nghiệp vốn được xem là trụ đỡ của nền kinh tế, nhưng dự báo tăng trưởng chỉ đạt 2.81% trong năm 2013. Tất cả các mặt hàng gạo, cà phê, cá tra đều đang gặp rất nhiều khó khăn trong xuất cảng, ảnh hưởng nghiêm trọng cho nông dân. Báo chí Việt Nam tường thuật buổi chất vấn cho thấy Bộ trưởng họ Cao hông thể đưa ra một mốc thời gian cho câu hỏi khi nào người nông dân hết cảnh được mùa mất giá. Theo lời đương sự, để tạo điều kiện cho nông nghiệp phục hồi tăng trưởng, cải thiện thu nhập của nông dân là một thách thức lớn và phải có nguồn lực về đất đai, nguồn lực về lao động và nguồn lực về tài chính. Đương sự kêu gọi xã hội đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp trong điều kiện nguồn lực nhà nước có hạn chế.