23/06/2017 | 21

Bộ Ngoại Giao Úc theo dõi sát trường hợp của 2 linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục

Bộ Ngoại Giao Úc theo dõi sát trường hợp của 2 linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục

Ảnh: REUTERS/Lean Daval Jr

Trong một lá thư ký ngày 13/06/2017 gởi đến văn phòng dân biểu Úc Chris Hayes, Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc Julie Bishop cho biết chính phủ Úc đang theo dõi sát sao những hoạt động chống phá hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục của chính quyền CSVN.

Bà Bishop còn cho biết sẽ nêu vấn đề này với chính quyền CSVN trong buổi Đối Thoại Nhân Quyền Úc-Việt sắp tới, và sẽ khuyến cáo CSVN chấm dứt việc dọa nạt, quấy nhiễu hai linh mục đã giúp giáo dân Nghệ An khởi kiện Formosa.

Sau đây là bản dịch toàn văn lá thư do SBTN chuyển dịch.

Kính gởi ông Chris Hayes

Cám ơn ông về lá thư đề ngày 1 tháng 06, 2017 về trường hợp của linh mục Đặng Hữu Nam, và linh mục Nguyễn Đình Thục, và thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Chính quyền Úc, qua tòa đại sứ tại Hà Nội, đang theo dõi rất kỹ sự kiện này, và sẽ đưa vấn đề này ra với chính quyền Việt Nam trong  cơ hội tới đây.

Úc và Việt Nam làm việc chung với nhau về các vấn đề nhân quyền từ năm 2002 qua các buổi Đối Thoại Nhân Quyền giữa Úc-Việt được tổ chức hàng năm. Chính phủ Úc luôn luôn nêu lên mối quan tâm với chính quyền Việt nam về việc cấm đoán quyền tự do  phát biểu và hội họp, và các hành động đàn áp, đe dọa và đánh đập những người đấu tranh cho nhân quyền.

Như tôi đã ghi trong lá thư đề ngày 30 tháng 04, trong buổi Đối Thoại Nhân Quyền Úc-Việt tại Hà Nội vào tháng 08, 2016, chính phủ Úc đã bày tỏ sự lo ngại về việc đàn áp những người biểu tình sau thảm họa môi trường Formosa, và kêu gọi chính quyền Việt Nam phải để báo chí tự do đưa tin về sự kiện này và phải để cho quần chúng có quyền lên tiếng. Úc cũng nhấn mạnh với Việt Nam rằng không nên dùng các hành động như quấy rối, đe dọa và tấn công những người đấu tranh cho nhân quyền.

Bộ Ngoại Giao và  Bộ Ngoại Thương Úc sẽ đưa vấn đề này ra trong buổi Đối Thoại Nhân Quyền tại Canberra trong năm nay, và yêu cầu Việt Nam phải tuân thủ những chuẫn mực nhân quyền của quốc tế và chấm dứt ngay các hành động dọa nạt các thành viên của cộng đồng, kể cả các linh mục Công giáo.

Kính Thư

Julie Bishop