28/01/2016 | 0

Bộ Trưởng Kinh Tế Nhật từ chức

Bộ Trưởng Kinh Tế Nhật từ chức

Tokyo, Japan. (Reuters) – Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, ông Akira Amari hôm nay đã từ chức sau khi nhận trách nhiệm đã để xảy ra vụ bê bối chính trị có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ, nhưng bác bỏ lời tố cáo ông tham nhũng.

Trong cuộc họp báo trên đài truyền hình, ông Amari cho biết ông nhận thức rằng việc nhận tiền của một công ty xây dựng là sai, nhưng nói rằng ông đã yêu cầu người phụ tá điều chỉnh lại mục đích của số tiền sử dụng cho mục đích chính trị. Trong khi chứng minh sự vô tội của mình, ông Amari, một thành viên chính của nhóm thi hành chính sách của thủ tướng Shinzo Abe cho biết, ông từ chức để ngăn ngừa khả năng làm vô hiệu các biện pháp chống giảm phát của chính phủ Abe hiện nay.

Ông Amari nói rằng một phần của số tiền bị thất thoát vì lỗi lầm của người thư ký của ông, và hai người trong số này đã từ chức, nhưng ông vẫn phải nhận lấy trách nhiệm. Chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi diễn ra cuộc họp báo, Amari nói ông đã làm tròn trách nhiệm của một bộ trưởng. Hồi tuần qua, tạp chí Nhật Bản, Shukan Bunshun đã loan tải một mẩu tin tố cáo ông Amari và người phụ tá nhận tiền của một công ty xây dựng để giúp công ty này được cấp tiền bồi thường của chính phủ trong vụ tranh chấp quyền sở hữu đất đai và dọn dẹp vệ sinh tại một địa điểm công cộng. (Song Châu)