12/11/2021 | 57

Bộ trưởng Kế hoạch- Đầu tư CSVN chưa có điều kiện tìm hiểu việc người Trung Cộng sở hữu 162,000 ha đất của Việt Nam

Bộ trưởng Kế hoạch- Đầu tư CSVN chưa có điều kiện tìm hiểu việc người Trung Cộng sở hữu 162,000 ha đất của Việt Nam

Một khu vực đất mà người Trung Cộng đang sở hữu- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 11 tháng 11 năm 2021 loan tin, tại phiên chất vấn của Quốc hội Cộng sản, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch-đầu tư tuyên bố, bộ Kế hoạch-đầu tư chưa có điều kiện để nắm rõ sát tình hình thực tế ở các địa phương có người Trung Cộng đang sở hữu 160,000 ha đất của Việt Nam vì đây là vấn đề lớn.

Ông Dũng xin ghi nhận ý kiến và khất lại việc trả lời ở Quốc hội lần sau. Liên quan đến câu trả lời của ông Dũng, trước đó, ông Vũ Trọng Kim, đại biểu tỉnh Quảng Nam đã hỏi ông Dũng về việc người Trung Cộng đang sở hữu 160,000 ha đất trên toàn cõi Việt Nam.

Trong đó, có 63,000 ha là đất biên giới và ven biển, những vị trí nhạy cảm về an ninh quốc phòng. Vì vậy, ông Kim yêu cầu ông Dũng trả lời cho rõ ràng. Theo ông Kim, vừa qua, người dân và báo chí đã lên tiếng về việc nhiều người dân Việt Nam đã tiếp tay, đứng ra mua đất cho người Trung Cộng rồi chuyển nhượng lại cho họ.

Ông Kim cho rằng, đây là hành vi vi phạm luật Đất đai, không đúng đối tượng. Nên ông yêu cầu bộ Kế hoạch-đầu tư trả lời về hoạt động giám sát của cơ quan này ra sao khi để xảy ra sự việc trên.

An Nhiên