30/06/2016 | 0

Bộ trưởng Jeh Johnson nhận định cuộc tấn cộng ở Istanbul mang dấu ấn của nhóm quốc gia Hồi giáo

Bộ trưởng Jeh Johnson nhận định cuộc tấn cộng ở Istanbul mang dấu ấn của nhóm quốc gia Hồi giáo

Washington, DC. (Reuters) – Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson cho rằng cuộc tấn công tại phi trường Ataturk ở thủ đô Istanbul mang dấu ấn của phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo. Người Mỹ nên dự trù sự tăng cường hiển diện an ninh tại các phi trường vào cuối tuần Lễ Độc Lập.

Trong phiên điều trần của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, ông Johnson nói cuộc tấn công tại Istanbul mang dấu ấn của một cuộc tấn công của phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo, mặc dù họ chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.

Theo bộ trưởng Nội An, các nhóm an ninh đặc biệt từ Cơ Quan An Ninh Giao Thông TSA, cũng như nhân viên của các cơ quan công lực khác, sẽ tuần tra tại các phi trường, trạm xe lửa và các trung tâm giao thông khác trong cuối tuần lễ ngày 4 tháng 7.

Buổi điều trần của ông Johnson bị gián đoạn một thời gian ngắn do một số người biểu tình chỉ trích chính sách du trú của chính quyền Tổng Thống Obama. (Nguyên Trân)