08/09/2014 | 0

Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo khen học trò giỏi như nguyên Bộ trưởng

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về vấn đề trình độ của người lao động Việt Nam kém xa so với các nước láng giềng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo đề cao vấn đề học tập của học sinh ngày nay nhưng lại mâu thuẫn khi nhìn lại hiện trạng của đất nước và sự đóng góp của những chất xám dưới nền giáo dục xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển của đất nước hiện nay.