26/01/2016 | 0

Bộ trưởng CSVN kêu gọi đổi mới hệ thống chính trị

Bộ trưởng CSVN kêu gọi đổi mới hệ thống chính trị

Truyền thông ở Việt Nam dẫn lời bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Cộng sản Việt Nam, Bùi Quang Vinh cảnh cáo rằng, đất nước này cần phải đổi mới hệ thống chính trị ngay lập tức, nếu không muốn bị đặt ra ngoài lề cuộc sống.

Ông này tuyên bố tại cuộc họp quốc hội của đảng Cộng sản Việt Nam rằng, tiến trình cải cách nền kinh tế đã được thực hiện từ năm 1986 mang lại một số thành quả, nhưng xét về mặt tổng thể thì Việt Nam vẫn còn nguyên là một nước nghèo. Ông Vinh dẫn tài liệu thống kê năm 2014 nói rằng, lợi tức mỗi đầu người Việt Nam chỉ bằng 1/5 thế giới và bằng 1/3 của Thái Lan. Ông này cho rằng, Việt Nam cần đến 30 năm đổi mới để theo kịp Nhật Bản và Nam Hàn, trong tiến trình vươn lên từ nước nghèo thành một quốc gia phát triển.

Ông Bùi Quang Vinh cũng cảnh cáo rằng, Việt Nam sắp bước vào giai đoạn cuối cùng của thế hệ “tuổi vàng”, khi dân số nằm trong độ tuổi làm việc (từ 16 đến 59 tuổi) đông gấp đôi dân số trong độ tuổi phi lao động. Giai đoạn vàng của dân số Việt Nam, theo Liên Hiệp Quốc, bắt đầu từ năm 1970 và sẽ kết thúc trong vòng 5 năm tới, tức là vào năm 2020.

Ông Bùi Quang Vinh không có tên trong ban chấp hành mới của đảng Cộng sản Việt Nam được công bố hôm nay, có nghĩa là sắp bị mất chức nay mai. Ông Vinh cũng không nói chi tiết việc đổi mới hệ thống chính trị như thế nào.

Song Châu / SBTN