28/01/2021 | 1

Bộ trưởng công an Cộng sản nói ba nguyên nhân đe doạ tồn vong của chế độ CSVN

Bộ trưởng công an Cộng sản nói ba nguyên nhân đe doạ tồn vong của chế độ CSVN

Đại hội- Nguồn hình Gia Hân, Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên loan tin, tại đại hội lần thứ 13 của nhà cầm quyền Cộng sản, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã nói ra nguyên nhân gây đe doạ trực tiếp đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam.

Theo ông Lâm, nguyên nhân thứ nhất là âm mưu hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ chế độ độc tài của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn trước đây. Nguyên nhân thứ hai, là nguyên cơ đe doạ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn liền với thách thức giải quyết những mối quan hệ của nhà cầm quyền với các nước lớn, điều này khiến uy tín của nhà cầm quyền trước người dân rất quan trọng.

Tô Lâm- Nguồn hình Gia Hân, Thanh niên

Nguyên nhân thứ ba theo ông Lâm là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ nhà cầm quyền gắn với việc suy giảm lòng tin của người dân đang có diễn biến phức tạp. Ông Lâm nhận định rằng, trong ba nguyên nhân trên thì nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy giảm sức chiến đấu của nhà cầm quyền từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất.

Để giữ được chế độ, ông Lâm nói rằng, nhà cầm quyền phải nắm chắc tình hình từ sớm, quyết tâm không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Trước những phân tích của ông Tô Lâm về nguy cơ đe doạ an nguy chế độ, dư luận cho rằng, ông Lâm mới chỉ ra cái ngọn của vấn đề mà không dám nói đến cái gốc. Vì cái gốc chính là lòng tham quyền lực của nhà cầm quyền đã dẫn đến những chuỗi hành động đàn áp mà nhà cầm quyền đã gây ra cho dân tộc Việt Nam.

An Nhiên