30/09/2013 | 1

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP NÓI NHÂN VIÊN FBI, CÁC CÔNG TỐ VIÊN SẼ BỊ GIẢM XUỐNG MỨC TỐI THIỂU

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP NÓI NHÂN VIÊN FBI, CÁC CÔNG TỐ VIÊN SẼ BỊ GIẢM XUỐNG MỨC TỐI THIỂU

Tin Hoa Thịnh Đốn – Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Eric Holder hôm nay cho biết Bộ Tư Pháp đang chuẩn bị cho việc cắt giảm nhân sự, và đó sẽ là điều cần thiết nếu việc đóng cửa chính phủ có hiệu lực. Ông Holder đưa ra thông báo trên trong một buổi họp báo tại Sở Tư Pháp. Ý kiến của ông Holder trùng hợp với việc đóng cửa một phần chính phủ Hoa Kỳ sắp xảy ra, trong khi đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ vẫn giậm chân tại chỗ cho việc cung cấp ngân sách cho năm tài chính tiếp theo. Trước đó, Chủ tịch Hạ Viện John Boehner kêu gọi Thượng Viện nên làm những gì Hạ Viện muốn. Ông nói Thượng Viện phải lắng nghe tiếng nói của dân chúng Mỹ, cũng như Hạ Viện đang lắng nghe dân chúng Mỹ mà thông qua việc trì hoãn Obamacare 1 năm và bãi bỏ vĩnh viễn sắc thuế để hỗ trợ cho bộ luật ấy. Sự giằng co giữa Thượng Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát và Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát trở thành quen thuộc với các nhà quan sát chính trị ở Hoa Thịnh Đốn. Các chuyên gia phân tích trông đợi sẽ diễn ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi tại Quốc Hội trước kỳ hạn nửa đêm, và có thể sẽ mở màn cho một tấn kịch khác vào cuối tháng này.