28/03/2017 | 11

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp khuyến báo các thành phố trú ẩn có thể bị cắt tài trợ Liên Bang

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp khuyến báo các thành phố trú ẩn có thể bị cắt tài trợ Liên Bang

Washington DC. (Reuters) – Hôm qua 27 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions khuyến cáo các thành phố giúp di dân bất hợp pháp trú ẩn không hợp tác với cơ quan di trú liên bang, có thể mất hàng triệu Mỹ kim tiền tài trợ từ Bộ Tư pháp.

Theo Reuters, cái-gọi-là “thành phố trú ẩn” thường giúp di dân bất hợp pháp tránh bị trục xuất bằng cách hạn chế hợp tác với cơ quan liên bang, từ chối thông báo với cơ quan di trú và thuế quan ICE khi họ có kế hoạch thả một di dân bất hợp pháp ra khỏi tù.

Trong thời gian tranh cử, tổng thống Donald Trump đặt chính sách trục xuất di dân bất hợp pháp làm trọng tâm.  Tuy nhiên khuyến cáo của ông Jeff Sessions không đủ mạnh để buộc các thành phố trú ẩn tuân thủ bởi vì số tiền gởi cho các thành phố không bao nhiêu. Theo dữ kiện của liên bang, bộ tư pháp chuyển giao $1 tỷ Mỹ Kim cho Bộ Ngoại Giao, $430 triệu cho các cơ quan phi lợi nhuận và chỉ có $136 triệu cho các thành phố và quận hạt.

Thị trưởng Eric Garcetti của thành phố Los Angeles bác bỏ lời khuyến cáo của Jeff Session và nói rằng giá trị của thành phố không bán bằng tiền.  Nghị viên thành phố Santa Ana tại Nam California, ông Sal Tinajero đặt lại vấn đề với ông Jeff Session rằng ai cho phép ông Sessions quyền phân bổ tiền do quốc hội đã chia ra cho từng thành phố và quận hạt?  Nếu muốn thay đổi số tiền thì quốc hội phải bầu lại. (Mai Đức)