04/08/2017 | 0

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Jeff Sessions bắt đầu các bước trừng phạt “thành phố trú ẩn”

Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Jeff Sessions bắt đầu các bước trừng phạt “thành phố trú ẩn”

Washington DC. (CBS) – Bộ Tư Pháp cho biết họ sẽ bắt đầu giữ lại quỹ tài trợ liên bang nhằm giảm tội ác bạo lực từ “thành phố trú ẩn”, nếu những thành phố này không chịu làm việc để giảm bớt tình trạng di dân bất hợp pháp.

Bộ Tư Pháp đưa ra thông báo trên vào hôm qua 3 tháng 8. Biện pháp mới nhằm vào một số thành phố lớn trên đất nước, tự nhận là “thành phố trú ẩn”, tự đưa ra quy định không hợp tác với nhân viên di trú liên bang để bảo vệ di dân bất hợp pháp. Tại buổi họp báo, Bộ Trưởng Jeff Sessions nói rằng Bộ Tư Pháp cam kết hỗ trợ nhân viên công lực ở mọi cấp độ. Do đó, ông yêu cầu “thành phố trú ẩn” chấm dứt việc bất hợp tác, khiến nhân viên di trú gặp khó khăn. Với biện pháp đơn giản trong thẩm quyền là ngăn chặn quỹ tài trợ liên bang, Bộ Tư Pháp khuyến khích các thành phố trên toàn quốc hợp tác với cảnh sát và nhân viên di trú liên bang.

Đặc biệt, Bộ Tư Pháp gởi thư riêng tới 4 thành phố nổi tiếng là Albuquerque của New Mexico, Baltimore của Maryland, San Bernardino và Stockton của California, yêu cầu họ hỗ trợ nhân viên công lực liên bang. Bộ Tư Pháp yêu cầu 4 thành phố này tuân thủ một số điều khoản cụ thể để họ đủ điều kiện nhận quỹ tài trợ.

Hành động được đưa ra vài tuần, sau khi Bộ Trưởng Sessions thông báo sẽ đàn áp các “thành phố trú ẩn”. (Mai Đức)