01/02/2017 | 1

Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng James Mattis đi Châu Á

Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng James Mattis đi Châu Á

Arlington, Virginia (Reuters) – Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis lên đường cho chuyến thăm châu Á của ông, trong cương vị chủ nhân mới của Ngũ Giác Đài.

Chặng dừng của ông là Nam Hàn và Nhật Bản. Tại đây, ông Mattis nhấn mạnh cam kết về an ninh của Hoa Kỳ với các nước đồng minh thân cận. Ngoài ra ông cũng thảo luận với họ về chương trình thử nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn, cũng như tình hình căng thẳng với Trung Cộng.

Đây là chuyến đi châu Á đầu tiên của ông Mattis sau khi tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông cũng là thành viên đầu tiên của nội các mới đi công du ngoại quốc. Theo các viên chức, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thường đi thăm binh sĩ Mỹ ở Iraq hoặc Afghanistan trước tiên. Tuy nhiên lần này ông hướng sang châu Á trước, vì muốn tái khẳng định mối quan hệ của Hoa Kỳ với 2 đồng minh, là 2 quốc gia đang có 80 ngàn binh sĩ Mỹ đồn trú. Ngoài ra ông cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Sự tái khẳng định có thể rất quan trọng, sau khi ông Trump đặt câu hỏi về chi phí của đồng minh đóng góp cho quân đội Hoa Kỳ.

Hôm 1 tháng 2, ông Mattis đến Nam Hàn. Ông sẽ tiếp tục có mặt ở Nhật Bản vào thứ Sáu 3 tháng 2. (Mai Đức)