25/02/2017 | 0

Bộ Thương Mại không tính số liệu tái xuất cảng nhằm tăng thâm hụt giả tạo

Bộ Thương Mại không tính số liệu tái xuất cảng nhằm tăng thâm hụt giả tạo

New York, New York. (Reuters) – Chính sách thương mại của chính phủ tổng thống Donald Trump vẫn không rõ ràng, nhưng một trong những dấu hiệu đáng lo ngại đó là nỗ lực tính toán lại dòng chảy thương mại Hoa Kỳ để cho thấy chỉ số thâm hụt thương mại lớn.

Mẹo này vay mượn từ đảng phái cánh tả, vẫn thường bị chỉ trích, nhưng giờ đây chính phủ ông Trump sử dụng nó để đo lường sự thâm hụt trao đổi thương mại. Theo Wall Street Journal, tuần qua, các cơ quan đại diện Hoa Kỳ về ngoại thương được chỉ thị phải cung cấp số liệu về cán cân thương mại qua cách tính mới.

Viên chức chính phủ yêu cầu nhân viên Sở Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại tính toán thổi phồng thâm hụt thương mại, thậm chí tạo ra ảo giác về thâm hụt ngân sách ở những nơi không tồn tại.

Những mặt hàng như xe hơi Mỹ, chế tạo tại Mexico, quá cảnh tại Hoa Kỳ, bán sang Canada hay ở các nước khác không còn nằm trong danh sách hàng xuất cảng. Một khi các loại hàng hóa tái xuất cảng bị đưa ra khỏi thống kê xuất-nhập, thì tự nhiên mức thâm thủng thương mại Hoa Kỳ tăng vọt lên một cách giả tạo.

Theo AFP, lối tính mới này gây ra một làn sóng tranh cãi tại Hoa Kỳ. Một số nhà lập pháp ủng hộ thì cho rằng phương pháp thống kê mới phản ảnh thực tế tình trạng mậu dịch của Hoa Kỳ. Trái lại những người khác tố cáo thâm ý của tổng thống Donald Trump, muốn sử dụng những số liệu phóng đại này để thuyết phục Quốc Hội ủng hộ chủ trương “America First” của ông. (Mai Đức)