03/04/2020 | 9

Bộ Tài Chính cho biết người nhận an sinh xã hội sẽ tự động nhận được check kích thích kinh tế

Bộ Tài Chính cho biết người nhận an sinh xã hội sẽ tự động nhận được check kích thích kinh tế

Ảnh: CBS News

Bộ Tài chính hiện nói rằng người Mỹ đang lãnh tiền An sinh xã hội (social security) sẽ không cần phải khai thuế để nhận được tiền kích thích kinh tế của chính phủ Hoa Kỳ. Ngược lại so với thông báo trước đó của Sở Thuế Vụ (IRS), nói rằng những người trong chương trình hưu trí liên bang cần phải khai thuế mới nhận được tiền.

Theo ông Chuck Marr, giám đốc chính sách thuế liên bang của Trung tâm Ưu tiên Chính sách và Ngân sách, thì chỉ thị của IRS sẽ ảnh hưởng cho khoảng 15 triệu người, bao gồm hàng triệu người cao niên lãnh tiền An sinh xã hội không cần phải khai thuế. Người cao niên có tiền An sinh Xã hội là nguồn thu nhập duy nhất không phải khai thuế.

Các nhà lập pháp đã thúc giục IRS và Bộ Tài chính phải bảo đảm các khoản tiền trợ cấp được gửi tự động cho người cao niên và người Mỹ bị khuyết tật, mà không cần phải khai thuế, đặc biệt là khi chương trình Hỗ trợ thuế Thu nhập Tình nguyện của IRS và chương trình cố vấn thuế Thu nhập cho Người cao tuổi đã bị tạm ngừng do coronavirus.

Nhiều người Mỹ đang dựa vào các khoản tiền kích thích kinh tế để duy trì tài chính trong đại dịch coronavirus. Các khoản tiền lên tới 1,200 Mỹ kim cho các cá nhân kiếm được ít hơn 75,000 Mỹ kim/năm và 500 Mỹ kim cho mỗi trẻ em dưới 17 tuổi.

Hôm thứ Tư (01/04/2020), Bộ Tài chính thông báo rằng IRS sẽ sử dụng thông tin từ của Cơ quan An sinh xã hội để gửi 1,200 Mỹ kim cho người nhận An sinh xã hội không khai thuế vào năm 2018 hoặc 2019. (BBT)