16/01/2016 | 0

Bộ tài chánh Ấn Độ giúp ngân hàng cho vay nhiều hơn

Bộ tài chánh Ấn Độ giúp ngân hàng cho vay nhiều hơn

Tân Đề Li, Ấn Độ. (Reuters) – Bộ trưởng Tài chánh Ấn Độ Arun Jaitley đã khai mạc một hội nghị khởi đầu doanh nghiệp trong ngày Thứ Bảy, cho biết chính phủ và ngân hàng trung ương sẽ giúp cho các ngân hàng trong nước có khả năng cho vay nhiều hơn trong vòng thời gian vài tháng tới.

Gia tăng tín dụng rất quan trọng để thúc đẩy phát triển nền kinh tế đang trì trệ của Ấn Độ, nhưng các ngân hàng Ấn Độ đang đối diện với tình trạng có quá nhiều nợ xấu và không đủ tư bản. “Khởi Đầu Ấn Độ” là một sáng kiến của Thủ tướng Narendra Modi, nhằm giúp tài chánh, khuyến khích mở doanh nghiệp. Bộ trưởng Jaitley nói rằng, Khởi Đầu Ấn Độ là thời cơ mà các doanh nhân Ấn Độ được hưởng, sẽ có nguồn tư bản dễ dãi hơn, chế độ thuế thân thiện, tạo năng lực cho một doanh nhân.

Bộ trưởng Jaitley cũng nói rằng, chương trình “Ấn Độ Đứng Lên” là một chương trình nhằm giúp cho các nữ doanh nhân cũng sẽ được phát động song song với chương trình Khởi đầu Ấn Độ. Thủ tướng Modi sẽ đọc diễn văn trước hội nghị vào cuối ngày Thứ Bảy và chính thức phát động chương trình. Thủ tướng Modi cũng sẽ thông báo chính sách cải cách, đơn giản hóa các thủ tục mở doanh nghiệp mới trong nước. (Hồng Tú)