25/02/2014 | 0

Bộ Quốc phòng đề nghị cắt quân số Lục quân thấp kỷ lục

Bộ Quốc phòng đề nghị cắt quân số Lục quân thấp kỷ lục

Arlington, Virginia. (Reuters)
Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel đề nghị giảm quân số của Lục Quân xuống mức thấp nhất kể từ trước Thế Chiến Đệ Nhị. Trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài, cùng với Tổng Tham Mưu Trưởng Martin Dempsey, nói về một loạt đề nghị của mình. Họ cho biết Ngũ Giác Đài sẽ cắt giảm quân số xuống mức trước Đệ Nhị Thế Chiến, loại bỏ phi cơ tấn công nổi tiếng A-10, cắt giảm phúc lợi quân đội nhằm đáp ứng giới hạn ngân sách năm 2015, thiết lập một cuộc chiến vào năm bầu cử với Quốc Hội về các ưu tiên quốc phòng. Ông Hagel cho biết bất kỳ khi nào ngân sách bị cắt giảm hay lực lượng bị thu nhỏ, rủi ro đều tăng theo.
Theo ông Hagel, khi Hoa Kỳ rút dần khỏi cuộc chiến tại Afghanistan và tìm cách cắt giảm hàng tỷ Mỹ kim trong ngân sách quốc phòng, Ngũ Giác Đài dự trù tiếp tục chuyển trọng tâm tới Á Châu Thái Bình Dương và sẽ không còn cần một lực lượng lục quân có kích cỡ như hiện nay. Bộ Quốc Phòng dự trù giảm quân số lục quân xuống còn từ 440,000 cho tới 450,000 quân. Lực lượng lục quân hiện có khoảng 520,000 binh sĩ và đang có kế hoạch rút xuống còn khoảng 490,000 quân trong năm tới.
Kế hoạch cắt giảm lực lượng lục quân được đưa ra khi Bộ Quốc Phòng đang trong quá trình cắt giảm chi tiêu gần một ngàn tỷ Mỹ kim trong vòng 10 năm. Thỏa thuận ngân sách 2 năm được Quốc Hội thông qua vào tháng 12 năm ngoái giúp cho bộ đỡ được một số cắt giảm, những vẫn buộc phải giảm chi tiêu 30 tỷ Mỹ kim trong tài khóa 2014. – N. Trần