08/07/2019 | 5

Bộ Quốc Phòng CSVN cố gắng không để xảy ra “tự chuyển hóa” trong quân đội

Bộ Quốc Phòng CSVN cố gắng không để xảy ra “tự chuyển hóa” trong quân đội

Ảnh: Quang Hiếu-Chính phủ

Tin Vietnam.-  Báo Chính phủ loan tin, sáng ngày 8 tháng 7 năm 2019, ông Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị Quân chính toàn quân.

Tại đây, ông Phúc nói rằng, điều mà phía nhà cầm quyền rất quan tâm chính là thu ngân sách nhà nước, và lần đầu tiên thu ngân sách đạt vượt dự toán trong 6 tháng đầu năm. Có được thành quả này, theo ông Phúc là có sự đóng góp quan trọng của quân đội CSVN.

Phía Quân ủy Trung ương, bộ Quốc phòng cho biết, trong 6 tháng cuối năm, cơ quan này tiếp tục toàn quân thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đối với những thế lực ngoại quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia thì phía quân đội dung chính sách đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Đối với mạng xã hội thì Quân đội sẽ nâng cao hiệu quả tác chiến không gian mạng. Đối với nhân dân, phía bộ Quốc phòng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Và đặc biệt là không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ quân đội.

An Nhiên