26/04/2018 | 3

Bộ Phát Triển Nhà Ở Và Đô Thị đề nghị tăng giá thuê nhà đối với người hưởng trợ cấp housing

Bộ Phát Triển Nhà Ở Và Đô Thị đề nghị tăng giá thuê nhà đối với người hưởng trợ cấp housing

Washington DC. (CBS) – CBS News cho biết hàng triệu gia đình sống trong chung cư theo diện hưởng trợ cấp housing, sẽ phải trả thêm tiền thuê nhà theo đề nghị của chính phủ Trump.

Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị đang yêu cầu Quốc Hội tăng tiền thuê nhà đối với những người thuộc diện hưởng housing, từ 30% tăng lên 35%. Đề nghị cũng sẽ loại bỏ các khoản khấu trừ thu nhập có thể giúp giảm tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà sẽ được đánh giá mỗi 3 tháng một lần thay vì hàng năm.

Theo một tuyên bố của Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị, tiền thuê nhà tăng sẽ không ảnh hưởng đến người già hoặc người khuyết tật. Bộ Trưởng Ben Carson cho biết sự thay đổi là cần thiết để cải tạo một hệ thống cổ xưa, hoàn toàn không khuyến khích người thuê nhà chung cư tìm kiếm việc làm được trả lương tốt hơn. Ông Carson nói hệ thống hiện tại được sử dụng để tính tiền thuê nhà đã bị lạm dụng. Vì hệ thống này, mà những người hưởng trợ cấp housing chỉ muốn an phận, không thích làm những công việc tốt đẹp hơn. Đề nghị của ông sẽ làm cho chính sách hiện tại “đơn giản hơn, minh bạch hơn và có thể dự đoán được”.

Tuy nhiên đề nghị của ông Carson bị phe đối lập chỉ trích kịch liệt, gọi đề nghị này là “cuộc chiến tranh nhắm vào người thu nhập thấp”. Dân Biểu Dân Chủ Cedric Richmond của Louisiana, chủ tịch nhóm Black Caucus ở Hạ Viện, trả đũa bằng cách cáo buộc ông Carson sử dụng tiền của người đóng thuế để mua một bộ đồ ăn đắt giá cho văn phòng của ông tại Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị. (Mai Đức)