10/06/2016 | 1

Bộ nội vụ Anh: Ở lại EU là an toàn

Bộ nội vụ Anh: Ở lại EU là an toàn

Luxembourg, Bỉ. (Reuters) – Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May nói hôm thứ Sáu là việc Anh ở trong Liên minh châu Âu sẽ giữ cho Anh an toàn hơn.

Bà May đã phát biểu vào lúc bà đến tham dự một cuộc họp các bộ trưởng trong khối, hai tuần trước một cuộc trưng cầu việc Anh có nên rời khỏi Liên Âu. Nói chuyện với các phóng viên khi bà đến cho các cuộc đàm phán tại Luxembourg, bà nói rất rõ ràng là các quyết định đưa ra ở đây giúp bảo vệ an ninh và an toàn cho Vương quốc Anh.

Chẳng hạn như vấn đề di chuyển của vũ khí bất hợp pháp trên khắp châu Âu, việc chia sẻ các hồ sơ tội phạm. Bà May nói nước Anh có thể đóng vai trò dẫn đầu, và rằng chủ quyền không có nghĩa là rời bỏ bàn họp, mà chủ quyền có nghĩa là bảo đảm cho tiếng nói và quan điểm của Anh được nghe thấy.

Trước đây bà May cũng có thái độ hoài nghi châu Âu, nhưng giờ đây bà đã đổi ý, chuyển sang ủng hộ Thủ tướng David Cameron trong chiến dịch vận động cho Anh ở lại trong khối. Bà May là một chính trị gia cấp cao được xem như là một thủ tướng tiềm năng trong tương lai của Anh.

28 bộ trưởng Liên Âu đã đồng ý hôm thứ Sáu về các quy tắc nghiêm ngặt hơn để mua súng và sở hữu súng. (Lê Hoàng)