21/06/2018 | 0

Bộ Nội An chỉ trích 4 hãng hàng không từ chối hợp tác với chính phủ về chính sách biên giới

Bộ Nội An chỉ trích 4 hãng hàng không từ chối hợp tác với chính phủ về chính sách biên giới

Ảnh: CBS

New York, New York – CBS News cho biết hôm qua 20/06, Bộ Nội An ban hành một tuyên bố gay gắt chỉ trích 4 hãng hàng không, vì họ không muốn dính dáng tới chính sách tách rời con cái của di dân bất hợp pháp.

Trước đó American Airlines nói rằng họ yêu cầu chính phủ liên bang không sử dụng chuyến bay của họ để chuyên chở trẻ em, sau khi chúng bị tách rời khỏi cha mẹ vì chính sách di trú hiện tại.

Tiếp theo đó là thông báo của United Airlines, cũng chứa đựng nội dung tương tự. Tổng giám đốc Oscar Munoz cho biết ông liên lạc với viên chức liên bang, yêu cầu đừng sử dụng United Airlines vào mục đích này.

Thứ ba là Frontier Airlines. Hãng này tuyên bố không cho phép chính phủ sử dụng chuyến bay của họ để chuyên chở con cái của di dân bất hợp pháp, sau khi tách rời chúng với cha mẹ.

Cuối cùng là Alaska Airlines. Hãng này nhấn mạnh họ không ủng hộ chính sách di trú hiện tại, nhằm tách rời cha mẹ và con cái.

Đáp lại, phát ngôn viên Tyler Houlton của Bộ Nội An nói thật không may là các hãng hàng không gồm American Airlines, United Airlines, Frontier Airlines, và Alaska Airlines không muốn hợp tác với những nhân viên dũng cảm của Bộ Nội An, những người liều lĩnh tính mạng để bảo vệ an toàn cho công chúng, chiến đấu chống nạn buôn người. Dù được cung cấp đầy đủ dữ kiện về vấn đề này, các hãng hàng không vẫn không hiểu luật di trú của Hoa Kỳ, không biết rằng những kẽ hở ngày càng mở rộng là nguyên nhân gây khủng hoảng ở biên giới. Bộ Nội An muốn các hãng hàng không thay đổi thái độ của họ. (Mai Đức)