19/11/2017 | 5

Bộ Ngoại Giao thừa nhận tinh thần sút kém dưới sự lãnh đạo của Rex Tillerson

Bộ Ngoại Giao thừa nhận tinh thần sút kém dưới sự lãnh đạo của Rex Tillerson

Washington, DC. (CBS) – Bộ Ngoại Giao đáp trả sự chỉ trích lưỡng đảng ngày càng tăng về sự lãnh đạo của ông Rex Tillerson, và cáo buộc ông điều hành một bộ máy ngoại giao suy yếu.

Cùng lúc, bộ thừa nhận thiếu thông tin liên lạc với nhân viên về ý định tái tổ chức bộ của ông Tillerson, đã góp phần làm cho tinh thần thấp kém.

Tuy nhiên, trong một lá thư vào tối Thứ Năm 16/11 gởi tới chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Bob Corker đảng Cộng Hòa, bộ cho biết kế hoạch tái tổ chức của ông Tillerson không làm tê liệt cơ quan như báo cáo. Bộ cho biết thêm rằng kế hoạch cắt giảm 8% tổng số gần 75,000 nhân viên của bộ là bắt buộc theo lệnh của Văn Phòng Quản Trị và Ngân Sách.

Trong thư gởi tới ông Corker , bộ cho biết số nhân viên dịch vụ ngoại giao chỉ ít hơn năm 2016 có 108 người, và vẫn còn cao hơn năm 2008 là 2,000 người. Cũng theo bộ Ngoại Giao, con số được trích dẫn rộng rãi rằng 60% nhân viên ngoại giao cấp cao đã rời khỏi dịch vụ ngoại giao kể từ tháng Giêng là sai lệch, bởi vì chỉ có 6 người giữ chức vụ đại sứ chuyên nghiệp. (Nguyên Trân)