21/08/2015 | 2

Bộ Ngoại Giao quảng cáo để ngăn cản di dân phi pháp

Bộ Ngoại Giao quảng cáo để ngăn cản di dân phi pháp

Washington, DC. (Reuters) – Người đứng đầu cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới nêu chi tiết chiến dịch quảng cáo, được giới thiệu vào đầu tuần này nhằm làm nản lòng những người từ Trung Mỹ tìm cách vào Hoa Kỳ bất hợp pháp và tránh tình trạng hàng chục ngàn người cố gắng tới Hoa Kỳ trong năm ngoái.

Ông Gil Kerlikowske cho biết thông điệp của chiến dịch, sẽ xuất hiện trên truyền hình, đài phát thanh, truyền thông xã hội và các áp phích tại El Salvador, Honduras và Guatemala rất rõ ràng. Hoa Kỳ ưu tiên hồi hương ngay lập tức những người cố gắng vượt qua biên giới Hoa Kỳ mà không có giấy tờ thích hợp. Chiến dịch tốn 1.2 triệu Mỹ kim, được gọi là Biết Thực Tế, nhấn mạnh luật pháp và chính sách của Hoa Kỳ trục xuất ngay lập tức và không cứu trợ cho các cư dân bất hợp pháp.

Năm ngoái, gần 80,000 người từ ba quốc gia Trung Mỹ đã thực hiện hành trình vượt qua Mexico và vào Hoa Kỳ, dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trong đó có khoảng 63,000 trẻ em, nhiều em không có cha mẹ đi kèm. Ông Kerlikowske cho biết Quan Thuế, tòa di trú, các cơ sở giam giữ và các tổ chức khác gặp khó khăn để đối phó với con số di dân bất hợp pháp chưa từng thấy đó. Mặc dù nhiều người tới Hoa Kỳ để chạy trốn bạo lực và đói, ngoài hy vọng ở lại với người thân đang sinh sống tại đây. Ông Kerlikowske cho biết những người nhập cư bất hợp pháp kể từ tháng 7 năm 2014 là những người ưu tiên bị trục xuất, cần phải nhận thức được các mối nguy hiểm. (Nguyên Trân)