30/03/2018 | 0

Bộ Ngoại Giao muốn kiểm tra thêm thông tin của người nộp đơn xin cấp visa

Bộ Ngoại Giao muốn kiểm tra thêm thông tin của người nộp đơn xin cấp visa

Washington DC. (CBS) – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ muốn yêu cầu người nộp đơn xin visa phải cung cấp tên sử dụng trên các trang mạng xã hội, địa chỉ email và số điện thoại trước đây, mở rộng đáng kể chương trình kiểm tra của chính phủ Trump đối với du khách và di dân tương lai.

Trong tài liệu được công bố vào Thứ Sáu 30/03, Bộ Ngoại Giao cho biết họ muốn công chúng tranh luận về các yêu cầu mới, vì đề nghị này ảnh hưởng tới gần 15 triệu người ngoại quốc nộp đơn xin visa vào Hoa Kỳ mỗi năm.

Trước đây, lịch sử về trang mạng xã hội, địa chỉ email và số điện thoại chỉ được sử dụng cho việc kiểm tra thêm người nộp đơn từng du lịch tới những khu vực do tổ chức khủng bố kiểm soát. Ước tính mỗi năm có 65,000 người thuộc loại đó. Giờ đây quy định mới sẽ áp dụng cho tất cả mọi người nộp đơn xin visa di dân hoặc không di dân.

Theo ước tính của Bộ Ngoại Giao, quy định mới sẽ có tác động tới 710,000 người xin visa di dân, và hơn 14 triệu người xin visa không di dân, gồm những người muốn tới Hoa Kỳ cho việc kinh doanh, du học.

Sau khi tài liệu mới được công bố trên trang web Federal Register, thời gian 60 ngày cho phần tranh luận công khai bắt đầu được đếm ngược. Nếu yêu cầu trên được Văn Phòng Quản Lý Và Ngân Sách chấp thuận, người nộp đơn xin visa phải liệt kê đã tham gia trang mạng xã hội nào, tên tài khoản là gì, số điện thoại và địa chỉ email được sử dụng trong ít nhất là 5 năm. (Mai Đức)