28/08/2016 | 1

Bộ ngoại giao: Lịch trình bà Clinton sẽ công bố sau cuộc bầu cử

Bộ ngoại giao: Lịch trình bà Clinton sẽ công bố sau cuộc bầu cử

Washington, DC. (CBS) – Reuters rằng họ sẽ không hoàn tất công việc trước ngày bầu cử.

Bảy tháng sau khi thẩm phán liên bang ra lệnh cho Bộ Ngoại Giao công bố chi tiết hàng tháng lịch trình các cuộc gặp gỡ của bà Hillary Clinton trong thời gian bà còn làm ngoại trưởng. Cho tới nay, bộ công bố khoảng nửa số lịch hẹn. Luật sư đại diện cho Bộ Ngoại Giao cho biết trong một cuộc điện đàm với luật sư của hãng AP rằng bộ nay dự trù công bố những lịch hẹn cuối cùng vào khoảng tuần ngày 30 tháng 12, trước khi tổng thống tiếp theo tuyên thệ nhậm chức.

Hôm Thứ Sáu, luật sư của AP chính thức yêu cầu bộ Ngoại Giao đẩy nhanh nỗ lực để có thể công bố toàn bộ lịch hẹn từng phút của bà Clinton trước ngày 15 tháng 10. Lịch hẹn được nhiều người chú ý trong tuần qua, sau khi AP phân tích những cuộc hẹn được công bố tới nay. Hãng tin phát giác ra rằng hơn một nửa số người ngoài chính phủ gặp hoặc nói chuyện qua điện thoại với bà Clinton trong khi bà làm ngoại trưởng đã đóng góp tiền cho Tổ Chức Clinton, trên phương diện cá nhân hoặc thông qua các công ty và các nhóm.

Phân tích của hãng AP tập trung vào những người có lợi ích cá nhân và loại trừ các cuộc gặp mặt hoặc điện thoại giữa bà và các viên chức liên bang, cũng như đại diện chính phủ ngoại quốc. (Nguyên Trân)