22/12/2017 | 1

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu các cơ quan giúp người tị nạn giảm hoạt động

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ yêu cầu các cơ quan giúp người tị nạn giảm hoạt động

Washington DC. (Reuters) – Theo nguồn tin của Reuters, Bộ Ngoại Giao gởi thông báo cho các cơ quan giúp người tị nạn, yêu cầu giảm qui mô hoạt động, giảm số lượng trại tị nạn trên toàn quốc cho năm 2018, sau khi Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh giảm bớt số người tị nạn vào Hoa Kỳ.

Thông báo này được Bộ Ngoại Giao phát hành ngày 1 tháng 12, trong cuộc họp với viên chức Bộ Ngoại Giao, và đại diện của 9 cơ quan vô vị lợi giúp người tị nạn trên toàn quốc. Nhóm ủng hộ người tị nạn nói rằng quyết định trên sẽ dẫn đến việc đóng cửa hàng chục văn phòng tị nạn trên toàn quốc, ngăn cản người tị nạn tiếp cận các dịch vụ nhân đạo, giúp họ hòa nhập vào cuộc sống của người Mỹ. Một số điều phối viên của chương trình tị nạn xác nhận họ có biết về thông báo đóng cửa này.

Các văn phòng tị nạn tại địa phương ở Hoa Kỳ được 9 cơ quan phi lợi nhuận điều hành. Họ nhận tiền tài trợ của chính phủ liên bang để giúp đỡ người tị nạn trong cuộc sống cơ bản. Ở mỗi tiểu bang, họ hợp tác với hàng trăm văn phòng địa phương để đưa con cái người tị nạn tới trường, cung cấp việc khám bác sĩ miễn phí, nộp đơn xin thẻ An Sinh Xã Hội, và nhiều chương trình trợ cấp khác. Dù là những cơ quan độc lập, họ vẫn phải được sự chấp thuận của chính phủ liên bang về địa điểm dựng trại cho người tị nạn.

Nhân viên của 9 tổ chức vô vị lợi cho biết họ có hơn 300 văn phòng giúp người tị  nạn hội nhập trong cuộc sống mới tại  49 tiểu bang, và sẽ không được phép quá 100 người tị nạn  mỗi văn phòng cho năm tài chính 2018. Điều này khiến cuộc sống của hàng chục người tị nạn gặp khó khăn.  (Mai Đức)