Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trả lời về chương trình bảo trợ TPB VNCH sang Hoa Kỳ

Vào lúc 3:00 trưa ngày Thứ Bảy 20/02/2016, Dân Biểu Alan Lowenthal đã ghé thăm Đài Truyền Hình SBTN, để thông báo về bức thư của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trả lời về yêu cầu tái khởi động lại chương trình ODP, giúp đỡ hơn 500 sĩ quan thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa sang định cư tại Hoa Kỳ. Trong buổi họp, dân biểu Alan Lowenthal đã đưa cho mọi người xem lá thư của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ký ngày 20/01/2016 gởi cho ông cho rằng Tòa Đại Sứ và Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam không có bằng chứng nào cho thấy những người thương phế binh đang bị ngược đãi và đối xử phân biệt tại Việt Nam. Theo Dân biểu Alan Lowenthal, cả Tòa Đại Sứ lẫn Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ đều không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với những người thương phế binh VNCH tại Việt Nam, cho nên không thể kết luận rằng họ có điều kiện sống thiệt thòi hay không. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.