23/01/2022 | 12

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ 11.3 triệu mỹ kim để khuyến khích người dân Việt Nam không tự ý đốt rác thải

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ 11.3 triệu mỹ kim để khuyến khích người dân Việt Nam không tự ý đốt rác thải

Nhằm thực hiện lời hứa trong lộ trình tranh cử, chính quyền tổng thống Joe Biden cho đến nay luôn ưu tiên việc giáo dục môi trường như một trong những mục tiêu chính trong nhiệm kỳ tổng thống. Không chỉ tại Hoa Kỳ, ông còn đưa mục tiêu này vào chính sách ngoại giao với các nước ngoại quốc.

Theo RealClearPolicy cho biết, tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố khoản tài trợ trị giá 11.3 triệu Mỹ Kim để khuyến khích người dân Việt Nam tìm cách tái chế rác và không tự đốt rác thải. Trong báo cáo quản trị rác thải hàng năm, văn phòng Thượng nghị sĩ Rand Paul nhận thấy rằng, khoản tài trợ có thể giúp “giảm ô nhiễm môi trường ở các khu vực mà khoản viện trợ này hướng tới trên khắp Việt Nam”. Ngoài ra, số tiền này còn nhằm giúp trẻ em Việt Nam góp phần tác động đến việc ra quyết định nhằm cải thiện môi trường của các gia đình tại đây.

Khoản tài trợ này cũng bao gồm các điều khoản về tăng cường thu thập dữ kiện đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả thi hành các bộ luật hiện hành nhằm giúp cải thiện chất lượng không khí và nước.

Theo IQAir, Việt Nam đứng thứ 21 trên thế giới về mức độ ô nhiễm không khí. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, mặc dù giải quyết ô nhiễm không khí ở Việt Nam là một chính sách tốt, nhưng đây không phải là vấn đề cấp bách nhất mà Hoa Kỳ hoặc Việt Nam đang phải đối mặt.

Trung Cộng là nước có mức độ ô nhiễm không khí nặng, với gần 1,100 nhà máy điện than đang hoạt động. Với 11.3 triệu Mỹ Kim, Hoa Kỳ có thể yêu cầu Trung Cộng ngừng xây dựng các nhà máy nhiệt điện than.