Home Tin Tức Thế Giới Bộ lạc Hopi chống đấu giá mặt nạ thiêng

Bộ lạc Hopi chống đấu giá mặt nạ thiêng

Bộ lạc Hopi chống đấu giá mặt nạ thiêng

Paris, France. (Reuters) — Một bộ sưu tập mặt nạ linh thiêng thuộc về bộ lạc Hopi bản địa Mỹ đã được đưa ra đấu giá hôm Thứ Tư ngày 10 tháng 6 tại Paris, Pháp bất chấp những yêu cầu của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ và các đại diện của bộ lạc rằng cuộc đấu giá nên bị bãi bỏ.

Bộ lạc Hopi xem các mặt nạ này là những sinh vật, và muốn đình chỉ cuộc đấu giá vì ý nghĩa về văn hóa và tôn giáo của các mặt nạ. Đối với các thành viên của bộ lạc vẫn còn sinh sống trong sa mạc trên Cao Nguyên Colorado ở miền đông bắc tiểu bang Arizona, thì các mặt nạ này là những vật linh thiêng, tượng trưng cho những sứ giả của thần linh, linh hồn của tiền nhân và những sức mạnh thiên nhiên như cây cối, muông thú và mặt trời. Người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Survival International chuyên bảo vệ di sản văn hóa, giáo sư nhân chủng học Jean-Patrick Razon giải thích rằng, người Hopi hoàn toàn chống lại việc buôn bán các món vật này và việc các món vật này được trưng bày, hình ảnh của chúng được ấn hành và phân phối.

Theo ông Razon thì đây không phải là những vật để bán mà là những gì người Hopi gọi là bạn hữu, bạn tinh thần, và phải được đưa về quê hương. Cuộc bán đấu giá bao gồm 7 chiếc mặt nạ và tượng, có niên đại khoảng đầu thế kỷ 20. Các luật sư của bộ lạc Hopi đã kiện nhà đấu giá Drouot-Richelieu ở trung tâm Paris trên cơ sở là việc đấu giá các mặt nạ sẽ gây ra cho người Hopi những nỗi đau buồn sâu sắc, nhưng khiếu nại của họ không được xét.

Nhà lãnh đạo văn hóa của bộ lạc Hopi là ông Sam Tenakhongva đã lần đầu tiên đi đến Paris để tìm cách ngăn chặn cuộc đấu giá. Ông giải thích rằng, lý do mà các món vật này xuất hiện trong nhà đấu giá ở Pháp là vì những nhà sưu tập ở Hoa Kỳ đã lấy chúng ra khỏi các viện bảo tàng và không thể tìm được cách để bán ở Hoa Kỳ. (Huy Lam)

(0)