03/01/2022 | 39

Bộ Khoa học và Công nghệ cộng sản vẫn tự hào sau khi lừa dân vụ kit test Việt Á

Bộ Khoa học và Công nghệ cộng sản vẫn tự hào sau khi lừa dân vụ kit test Việt Á

Hội nghị- Nguồn hình bộ Khoa học và công nghệ

Tin Vietnam.- Báo Một thế giới ngày 1 tháng 1 năm 2021 loan tin, tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của bộ Khoa học và công nghệ Cộng sản, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng của bộ ba hoa tự hào có nhiều thành tựu trong năm 2021 được ứng dụng nhanh chóng, và rộng rãi ở lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, ông Định không đưa ra được đó là thành tựu và ứng dụng gì, bất chấp bê bối vụ kit test giả của công ty Việt Á, và lừa dối dư luận rằng, kit test của công ty này đã được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận vừa mới xảy ra.

Ông Định tuyên bố, năm 2021, khoa học và công nghệ, và đổi mới sáng tạo đã đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của công ty, phát triển kinh tế. Chỉ số giá trị sản phẩm công nghệ và sản phẩm ứng dụng công nghệ đạt trên 50% GDP. Nhưng ông Định lại không nói rõ công nghệ, và sản phẩm do Việt Nam phát minh ra hay nhập của các nước khác.

Theo ông Định, chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Việt Nam luôn được nâng cao, nhiều nhà khoa học có uy tín, được thế giới công nhận. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thành lập được một số tổ chức Khoa học và công nghệ tiên tiến mang tầm quốc tế. Nhiều thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại đã được ứng dụng trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin.

Trước thông tin này của bộ Khoa học và công nghệ Cộng sản, dư luận cho rằng, ngay đến cái kit test mà ngành khoa học Việt Nam vẫn chưa tự sản xuất được, phải cấu kết với nhau để lừa đảo dân thì không ai tin được họ có thể sản xuất ra được những sản phẩm khác.

An Nhiên