22/04/2022 | 46

Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Việt Nam Ký Thỏa Thuận Với USAID Nhằm Mở Rộng Quan Hệ Hợp Tác

Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Việt Nam Ký Thỏa Thuận Với USAID Nhằm Mở Rộng Quan Hệ Hợp Tác

Tin từ HÀ NỘI, Việt Nam – Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vào hôm thứ Năm, 21 tháng 4, vừa ký thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ của USAID dành cho Việt Nam, bổ sung thêm nội dung phát triển năng lực địa phương.

Bản thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi sẽ đẩy mạnh các nỗ lực chung của hai cơ quan nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế của khối tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời củng cố nguồn nhân lực và nâng cao năng lực địa phương.

Theo thỏa thuận sửa đổi này, khoản hỗ trợ của USAID sẽ tăng từ 42 triệu mỹ kim lên tối đa là 100 triệu mỹ kim, đồng thời kéo dài thời gian thực hiện thêm 3 năm, tức là tới ngày 30 tháng 9, 2028.

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của USAID trong khuôn khổ thỏa thuận này sẽ giúp nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển của Việt Nam, bằng cách tạo môi trường thuận lợi để họ tiếp cận kỹ thuật, giúp tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản trị doanh nghiệp và nguồn vốn.

Hỗ trợ kỹ thuật của USAID cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực của chính quyền địa phương tham gia (ở cấp tỉnh và dưới cấp tỉnh) để thực hiện hiệu quả các chính sách, đồng thời tăng cường sự tương tác giữa chính quyền địa phương, khu vực tư nhân và các bên liên quan về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội.