17/02/2022 | 25

Bộ giáo dục xóa khoản nợ học phí 415 triệu mỹ kim cho gần 16,000 cựu sinh viên

Bộ giáo dục xóa khoản nợ học phí 415 triệu mỹ kim cho gần 16,000 cựu sinh viên

FILE PHOTO: Four thousand U.S. dollars are counted out by a banker counting currency at a bank in Westminster, Colorado November 3, 2009. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Bộ Giáo dục đã phê duyệt xóa khoản nợ 415 triệu mỹ kim trong cho gần 16,000 cựu sinh viên sau khi có bằng chứng mới cho thấy trường của họ có thể đã lừa họ vay tiền. Theo CBS News, khoảng 1,800 cựu sinh viên đại học DeVry University sẽ được xóa khoản nợ 71.7 triệu mỹ kim sau khi Bộ Giáo dục xem xét “lượng lớn bằng chứng” cho thấy trường này liên tục lừa dối các sinh viên tương lai.

Đại học DeVry bị cáo buộc đưa ra nhiều tuyên bố không chính xác từ năm 2008 đến năm 2015 rằng 90% sinh viên tốt nghiệp của trường đã kiếm được việc làm trong lĩnh vực của họ trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp. Nhưng Bộ Giáo dục cho biết tỷ lệ thực tế là khoảng 58%, và giới chức nhà trường đã biết về con số thống kê không chính xác trong nhiều năm.

Tương tự, đại học Westwood College bị cáo buộc báo cáo gian dối từ năm 2002 đến 2015 rằng sinh viên tốt nghiệp của trường có tỷ lệ tìm được việc làm là 80% hoặc cao hơn, cùng tuyên bố “sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận mức lương 50,000 Mỹ Kim trở lên.” Trường này cũng cam kết sẽ giúp trả các hóa đơn cho các sinh viên không tìm được việc làm trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.

Bộ Giáo dục cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy đại học Westwood đã thực hiện cam kết này, đồng thời khẳng định những sinh viên tốt nghiệp đại học Westwood chỉ đạt mức lương từ ¼ đến ½ con số nói trên. Khoảng 1,600 người vay tiền từ trường sẽ được xóa nợ 53.1 triệu mỹ kim, và Bộ Giáo dục cho biết họ sẽ mở lại các trường hợp bị từ chối xóa nợ trước đây để phê duyệt với bằng chứng mới.