03/11/2017 | 15

Bộ giáo dục CSVN quyết định ‘sản xuất thêm’ 20,000 tiến sĩ

Bộ giáo dục CSVN quyết định ‘sản xuất thêm’ 20,000 tiến sĩ

(Ảnh: vanhien.vn)

Bộ Giáo Dục & Đào Tạo CSVN xác định Việt Nam phải có thêm 20,000 tiến sĩ vào năm 2020.

Theo báo mạng VietNamNet, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng Vụ Giáo Dục Đại Học, báo cáo tại một hội nghị rằng, có 13,587 tiến sĩ được đào tạo trong giai đoạn 2016-17, tăng 25% so với giai đoạn 2015-16. Ở bậc cao học, mà Việt Nam gọi là “thạc sĩ”, thì có 105,801 người được đào tạo trong cùng giai đoạn, tăng 12.8%.

Để thực thi kế hoạch đào tạo tiến sĩ, Việt Nam cần “sản xuất” thêm 1,500 tiến sĩ mỗi năm, từ nay đến năm 2020.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, mặc dù Việt Nam có nhiều tiến sĩ nhất Đông Nam Á, nhưng những thành tựu nghiên cứu khoa học của Việt Nam rất ít so với khu vực.

Tiến sĩ Dương Đức Tiến, thuộc Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội, cho biết số tiến sĩ không phản ánh phẩm chất đào tạo và kế hoạch phát triển của đất nước. Cũng như khoa học và công nghệ không nhất thiết sẽ có bước nhảy vọt nếu Việt Nam có thêm 20,000 tiến sĩ.

Ông Tiến cũng ghi nhận thêm là các nước phát triển không có nhiều tiến sĩ như Việt Nam.

Tiến sĩ Tiến chỉ ra một thực trạng là nhiều trí thức Việt Nam từ 60 tuổi trở lên đã nghỉ hưu. Trong khi ở nước ngoài, những nhà nghiên cứu ở tuổi 70-80 vẫn tạo ra những thành quả.

Mặt khác, ông Tiến cho biết, nhiều sinh viên của ông đã từ chối cơ hội trở thành giảng viên hay nhà nghiên cứu sau khi tốt nghiệp.

Huy Lam / SBTN