26/02/2019 | 6

Bộ công thương CSVN kiểm tra độ an toàn của Formosa bằng mắt thường

Bộ công thương CSVN kiểm tra độ an toàn của Formosa bằng mắt thường

Ảnh: vietnamnet

Tin Việt Nam –  Báo Vietnamnet ngày 26 tháng 2 loan tin, bộ công thương CSVN vừa có đợt kiểm tra đợt 3 về công tác an toàn của chủ đầu tư Formosa, để đưa công trình vào sử dụng đối với 5 hạng mục công trình thuộc dự án Khu liên hiệp gang thép, và Cảng nước sâu Sơn Dương, nằm trong khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Theo đó, bộ công thương CSVN kiểm tra gồm Lò cao số 2, xưởng lò vôi số 2, xưởng cán dây, xưởng luyện cốc số 3 và 4, xưởng thiêu kết số 1 thuộc dự án thép Formosa. Tất cả các hạng mục này được bộ Công thương Cộng sản sử dụng phương pháp kiểm tra bằng cách quan sát bằng mắt thường và cho ra kết quả kiểm tra.

Sau một thời gian đứng nhìn các hạng mục ở các vị trí được xem là an toàn theo quy định của phía Formosa, bộ công thương CSVN đã đưa ra đánh giá chất lượng của các hạng mục mà chủ đầu tư tự phê duyệt như sau: Công trình ở trạng thái ổn định, chưa phát hiện các dấu hiệu bất thường cũng như chưa có dấu hiệu không bảo đảm an toàn. Còn hồ sơ, và quy trình kiểm tra chất lượng của Formosa đã tuân thủ theo các quy định.

An Nhiên