07/10/2020 | 28

Bộ công an và bộ quốc phòng cộng sản thừa 6 thứ trưởng so với quy định

Bộ công an và bộ quốc phòng cộng sản thừa 6 thứ trưởng so với quy định

Chính phủ Cộng sản (Ảnh: Spiderum)

Tin Vietnam.- Báo Người lao động ngày 7 tháng 10 năm 2019 loan tin, hiện tại bộ Quốc phòng và bộ Công an Cộng sản Việt Nam có đến 9 thứ trưởng ở mỗi bộ, con số này đã vượt quá 3 người so với quy định.

Theo Luật tổ chức Chính phủ Cộng sản năm 2015, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan cấp bộ Cộng sản không được quá 5 người, riêng bộ Quốc phòng, bộ Công an, bộ Ngoại giao Cộng sản thì không được nhiều hơn 6 người. Tuy nhiên, trên thực tế thì quy định trên cũng chỉ để làm cảnh.

Vì bộ Công an, và bộ Quốc phòng Cộng sản có số lượng thứ trưởng vượt đến 3 ở mỗi bộ nhiều năm qua. Ngoài ra, còn có bộ Nội vụ, và bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng có số lượng thứ trưởng vượt 1 người so với quy định. Hiện 2 bộ này có đến 6 thứ trưởng ở mỗi bộ.

Theo báo Người lao động, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam có 18 bộ, và 4 cơ quan ngang bộ. Với số lượng này, ngoài các bộ trưởng đứng đầu cơ quan, thì số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ở cấp bộ, và tương đương với bộ là 110 người. Ngoài các cơ quan cấp bộ, thì Chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng có lượng cấp phó đông đảo lên đến 5 phó thủ tướng.

Bộ máy cầm quyền Cộng sản có lượng cấp phó nhiều như trên là do cơ chế độc tài sinh ra, các chức vụ từ nhỏ đến lớn trong hệ thống cầm quyền ở Việt Nam đều xuất phát từ việc trao đổi, mua bán và phe cánh.

An Nhiên